Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viakatalama katalama
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viaataga ataga
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakiks kiks
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viakiks kiks
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby viaaura-lunaris aura-lunaris
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabka zabka

April 18 2017

Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted frommslexi mslexi viaeternia eternia
8612 2bd1
4473 138d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacaataleya caataleya
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— Nie mów nikomu-Harlan Coben
Reposted frommslexi mslexi viatimetobegin timetobegin
6474 5f69
Reposted frompesy pesy viaeternaljourney eternaljourney
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaeternaljourney eternaljourney
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaeternia eternia
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viaphilomath philomath
1732 247c 500
Reposted frommisiapa misiapa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1063 403d 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl