Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

2503 fa53
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viaeternia eternia
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viazapachsiana zapachsiana
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viazapachsiana zapachsiana
8194 3400
Reposted fromderpysapling derpysapling viaeternia eternia
1674 389d
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viaeternaljourney eternaljourney
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaeternaljourney eternaljourney
3641 53c9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaura-lunaris aura-lunaris

February 22 2017

Reposted frommayamar mayamar viaataga ataga
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaataga ataga

February 21 2017

2728 3a3f
7659 e488
6959 0455
When you loose a best friend, it’s worse than breaking up with a boyfriend. Because you lose more than a heart, you lose a little bit of yourself.
7303 554e
Young Colin Firth.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaataga ataga

February 16 2017

7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viazupkaaa zupkaaa
9593 0ee6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl