Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

I don’t know what to do or say or think. all i know is right now i want to take you clothes off right in the middle of this hall and throw you in one of these classrooms kiss every square inch of your body while a bunch of people who buy minivans listen wishing they were us. that’s probably a bad idea, right?
5832 ce62 500
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
— (via wielkimarzyciel)
6301 94da 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viapozakontrola pozakontrola
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— ...seeeeerio?
Reposted fromlittlefool littlefool viatruustme truustme
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viaataga ataga
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viatoniewszystko toniewszystko
Own only what you can always carry with you: know languages, know countries, know people. Let your memory be your travel bag.
— Alexandr Solzhenitsyn (via nu-davaj)
Całkiem inaczej kusisz, tak bardzo w sobie masz coś. Coś co chcę mieć na własność, później przy tym zasnąć.
Reposted fromorchis orchis viaalmostlover almostlover

May 09 2017

Nie będę jechał tak szybko, bo muszę zdążyć na całe życie z Tobą. 
— all my love, A.
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Brakuje mi miłości i tamtej dziewczyny, którą byłaś. Brakuje mi uczucia, jakie mi dawałaś, ciebie już nie ma, może nigdy nie będzie, ale ja mam resztkę nadziei, że takie uczucie jeszcze mnie dopadnie, niech będzie wtedy jak wściekły pies rzucający się do gardła, niech mnie nawet zagryzie, ale jeszcze raz chciałbym je przeżyć.
— Piotr Adamczyk, "Pożądanie mieszka w szafie"
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaeternaljourney eternaljourney
0533 ad75 500
1498 387d 500
Tak jakbym nie wiedziała, że im głośniej krzyczymy, że nasze życie jest dobre, tym po prostu bardziej próbujemy przekonać samych siebie.
— "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna iluzja"
Reposted fromuaremyheaven uaremyheaven viaseeyousoon seeyousoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl