Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2018

Lekcja numer 999: nie można NIKOMU powiedzieć niezobowiązująco „kocham cię”. To jeden z nielicznych zwrotów na świecie, który zawsze ciągnie za sobą jakieś konsekwencje.
— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamy-life my-life
2725 85ad 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viamy-life my-life
9421 5e79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamy-life my-life
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viamy-life my-life
Reposted fromsowaaa sowaaa viamy-life my-life
6857 86a9
Reposted fromlaj laj viamy-life my-life
8349 42d7 500
Moje miasto takie piękne.
Reposted fromkatiuszak katiuszak viaclementiines clementiines
5644 41a5 500
Reposted fromnutt nutt viaphilomath philomath
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć

June 13 2018

Reposted fromPoranny Poranny viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 12 2018

3182 ca29 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianieobecnosc nieobecnosc
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Dylan.
Reposted fromnutt nutt vianieobecnosc nieobecnosc
jedną z trudniejszych lekcji, jakie dało mi życie, była ta, że utrata przyjaciela jest jak nieustająca żałoba. nie wiesz jak długo będzie trwać, jest jak nieskończenie mażąca się rana, gdy odpuszczasz i wreszcie tracisz nadzieję, by za chwilę z jeszcze większą siłą tęsknić na nowo. irracjonalna dla otoczenia, które wzruszy ramionami, powie "jego strata" i absolutnie nic nie zrozumie. rozpierdala Cię i niszczy od środka przez bardzo, bardzo długi czas - nadal nie wiem jak długi...
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony vianieobecnosc nieobecnosc
Chyba nikt z nas nie jest tak silny jakby chciał
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve vianieobecnosc nieobecnosc
4179 01e9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
2706 b146 500
Reposted frompiehus piehus viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 11 2018

Nigdy nie rezygnuj z ludzi, do których dzwonisz o trzeciej rano, a oni odbierają Twój telefon.
Którzy przyjeżdżają do Ciebie z drugiego końca miasta, by Ci pomóc, ponieważ nie potrafisz ugotować fasolki szparagowej.
Którzy pomimo długiego okresu milczenia, odprowadzą Cię do domu, bo pijana zawieruszyłaś się w ich okolicy.

— Anonimous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl