Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
6219 dc42
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapozakontrola pozakontrola
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"
Reposted fromtimetolove timetolove viaalmostlover almostlover
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
3325 865a
Reposted fromTankistD TankistD viaseeyousoon seeyousoon

October 21 2017

2766 c336 500

abandonedandurbex:

Abandoned balcony overlooking the Alps in Italy [1367 x 2048]

Source: https://openpics.aerobatic.io/

Reposted fromthetemple thetemple viaeternaljourney eternaljourney
dlaczego?
Reposted frompankamien pankamien viaeternaljourney eternaljourney
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viabadassfromhell badassfromhell

October 20 2017

6939 c5b8
2641 2463 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy vialovesweets lovesweets
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viadobby dobby
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viadobby dobby

October 18 2017

Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viadobby dobby
0132 3c79 500
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz viadobby dobby

October 13 2017

5846 5a69
0012 396f
Reposted from2017 2017 viadontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl