Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

4391 9b6c
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viakiks kiks
jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie żyć
— AR
Reposted fromcreure creure viasensimilla sensimilla
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

May 23 2017

5881 0ef9 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viaczoo czoo
1954 b863
Reposted fromparkaboy parkaboy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viazapachsiana zapachsiana
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viazapachsiana zapachsiana
0842 68bb 500
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.

May 22 2017

I don’t know what to do or say or think. all i know is right now i want to take you clothes off right in the middle of this hall and throw you in one of these classrooms kiss every square inch of your body while a bunch of people who buy minivans listen wishing they were us. that’s probably a bad idea, right?
5832 ce62 500
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
— (via wielkimarzyciel)
6301 94da 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viapozakontrola pozakontrola
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— ...seeeeerio?
Reposted fromlittlefool littlefool viatruustme truustme
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viaataga ataga
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viatoniewszystko toniewszystko
Own only what you can always carry with you: know languages, know countries, know people. Let your memory be your travel bag.
— Alexandr Solzhenitsyn (via nu-davaj)
Całkiem inaczej kusisz, tak bardzo w sobie masz coś. Coś co chcę mieć na własność, później przy tym zasnąć.
Reposted fromorchis orchis viaalmostlover almostlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl