Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaJulaHeart JulaHeart
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viaJulaHeart JulaHeart
0444 95aa 500
❤️❤️
Reposted fromuaremyheaven uaremyheaven viaJulaHeart JulaHeart

August 02 2017

8996 ca42
Reposted fromscorpix scorpix viayourheartbeat yourheartbeat
Tak jakbym nie wiedziała, że im głośniej krzyczymy, że nasze życie jest dobre, tym po prostu bardziej próbujemy przekonać samych siebie.
— "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna iluzja"
Reposted fromuaremyheaven uaremyheaven viadefenceless defenceless
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viadefenceless defenceless
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viadefenceless defenceless
0326 e06b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadefenceless defenceless
0444 95aa 500
❤️❤️
Reposted bynatalianalovesweetsLusialajlaJulaHeartniedonaprawieniauaremyheaveneverythingisalrightxmonroex

August 01 2017

July 31 2017

- dlaczego to zrobiłeś?
- są dwa powody:
1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viapozakontrola pozakontrola

July 30 2017

Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen

July 28 2017

Jeśli podasz mu wszystko na tacy, będzie syty - a to znaczy, że nie będzie pragnął więcej.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc
1017 0679 500
Reposted fromwinecupwars winecupwars viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viazapachsiana zapachsiana
Więc to był jeden dzień 
z tych najcenniejszych dni 
które nigdy nie wracają
— Różewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl