Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

Więc to był jeden dzień 
z tych najcenniejszych dni 
które nigdy nie wracają
— Różewicz

July 17 2017

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viapozakontrola pozakontrola
8298 294b
Reposted fromunco unco viaaura-lunaris aura-lunaris
9632 5abe
Reposted fromkarahippie karahippie viaaura-lunaris aura-lunaris
Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)
Ludzie naprawdę od nas odchodzą dopiero, kiedy przestajemy o nich myśleć.
— Aalek
Reposted fromAalek Aalek viapozakontrola pozakontrola
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viayourheartbeat yourheartbeat
3638 7217 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalmostlover almostlover
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalmostlover almostlover

July 11 2017

Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
7068 2c5b
Reposted fromoutoflove outoflove viaeternaljourney eternaljourney
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaeternaljourney eternaljourney

July 06 2017

1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
6738 a29d
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl