Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.

August 22 2018

7466 7f7e 500
Reposted fromamatore amatore viaalmostlover almostlover
7826 57a6
Reposted frombrumous brumous viaalmostlover almostlover
2187 88ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaalmostlover almostlover
5992 585b
Reposted fromyikes yikes viaalmostlover almostlover
9617 cfa8
Reposted fromdusielecc dusielecc viaalmostlover almostlover
4790 0106
Reposted frompunisher punisher viaalmostlover almostlover
Każdy, kto jest daleko, wydaje nam się bliższy. 
— Magdalena Samozwaniec
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianieobecnosc nieobecnosc
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan vianieobecnosc nieobecnosc
1415 366e 500
Reposted frommeem meem viatimetobegin timetobegin

August 17 2018

9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialovesweets lovesweets

August 02 2018

5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viaxannabelle xannabelle
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vianieobecnosc nieobecnosc

July 12 2018

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl