Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2020

8990 4b33 500
Reposted frommiischa miischa viazupkaaa zupkaaa
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Reposted fromshakeme shakeme viamy-life my-life
Nic się nie stało. Tylko po prostu zjebałaś sprawę. 
— K.
Reposted fromzoou zoou viamy-life my-life
Reposted fromlubje lubje viamy-life my-life
5817 994e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamy-life my-life
3843 7331 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamy-life my-life
2308 652a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamy-life my-life
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamy-life my-life
1169 efc1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamy-life my-life

March 05 2020

9145 41f6

February 11 2020

8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viadobby dobby

January 28 2020

0752 2f69 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianotyou notyou
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan vianotyou notyou
5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus viaataga ataga
1623 b553 500
Reposted fromBabson Babson viarisky risky
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaunusual unusual
Nie ma nic bardziej intrygującego dla mężczyzny niż kobieta, która jest skrzyżowaniem anioła i diabła.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaunusual unusual

January 27 2020

9870 896d 500
Reposted fromdivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl